Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 5. 4. 2020, svátek má Miroslava.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
 
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz

id datové schránky: tudbvzd

ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 12:30-17:00
Středa: 08:00-12:00 12:30-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158

 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Investiční výstavba v obci za rok 2018 a pro rok 2019


Vážení občané,
tak jako v roce minulém i v letošním roce Vás tímto informujeme o dosavadním průběhu investiční přípravy a výstavby v naší obci. Ve výčet uvádíme pouze ty významnější akce.


 
1. pol. 2018
 
Na základě schváleného plánu investičních akcí na rok 2018 se první pololetí tohoto roku neslo zejména v duchu zajišťování projektové přípravy jednotlivých investic.

V tomto období jsme připravili projekty a zajistili povolení pro rekonstrukce stávajících chodníků podél ul. Obecní, ul. Životická - Těrlická (Pacalůvka) a ul. Hlavní.

Pro zvýšení bezpečnosti našich dětí jsme připravili projekt prodloužení chodníku od mostu  na ul. Školní s instalací nového zpomalovacího prahu tak, aby byl zajištěn bezpečný pěší provoz. Zpomalovací práh by měl navíc napomoci snížení průměrné rychlosti vozidel v předmětném úseku.

Rovněž jsme projekčně připravili rekonstrukci nevyhovující cesty na ul. Nádražní včetně uvažované výstavby nového chodníku pro bezpečnější zpřístupnění části Bažantnice.

Mimo to jsme provedli instalaci klimatizace v prostorách obecního úřadu a stavebního úřadu a opravili část cesty na Zámostí, která byla poničena v důsledku zvýšené intenzity dopravy způsobené dokončenou rekonstrukcí mostu na ul. Školní v minulém roce.

Ve spolupráci s MPO a MF ČR jsme v rámci programu revitalizace území započali výstavbu kanalizace v lokalitě Nový Svět, s jejímž dokončením je uvažováno do konce roku.


 
2. pol. 2018
 
V druhé polovině roku jsme za podpory dotačních prostředků zrekonstruovali část oplocení na katolickém i evangelickém hřbitově. Provedli jsme opravu části cesty na ul. Bělehradská a ul. Osvobození a opravili jsme vzniklou havárii kanalizace včetně kompletní rekonstrukce dvou bytových jednotek v domu s pečovatelskou službou.

V září jsme započali výstavbu připravených projektů chodníků na ul. Obecní a Životická - Těrlická. Také jsme za využití dotačních prostředků započali opravu fasády dřevěného kostela na katolickém hřbitově.

V říjnu připravujeme zahájení výstavby chodníku včetně zpomalovacího prahu na ul. Školní, rovněž provedeme plánovanou opravu vozovky na ul. Lesní, jenž byla doposud odložena kvůli probíhající investiční akci spol. GasNet s.r.o.

Dále nyní zajišťujeme výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací pro opravy stávajících přístupových chodníků v centru obce u bytových domů č.p. 406, 407, 431, 432, 435, 436, 486, 487, 488 a 489 ul. Středová a Hlavní, jenž jsou ve špatném technickém stavu. Opravy budou realizovány do konce roku.

Ve spolupráci s odborem životního prostředí  připravujeme zahájení revitalizace areálu Zámostí a areálu Dělnického domu, přičemž letos započneme úpravou vzrostlého porostu, kdy dále plánujeme rozšíření využití obou areálů.

Připraveny máme také projekty rekonstrukcí všech zbývajících přístupových chodníků v původním stavu kolem bytové zástavby v lokalitě ul. Středová.

Dále zpracováváme projekty rekonstrukce chodníků v lokalitě ul. Hornická, podél ul. Obecní a podél celé ul. Hlavní na obou stranách vozovky, a to včetně výstavby nového přechodu pro chodce a prodloužení chodníku až k pizzerii.

Rovněž jsme zahájili projektovou přípravu rekonstrukce ploch kolem ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem, připravujeme také projekt oprav bytového domu č. p. 802 - 806 na ul. Hornická. Pracujeme zejména také na projektu výstavby nového komunitního domu pro seniorské bydlení v lokalitě ul. Hornická.

V letošním roce jsme mimo jiné dokončili projekt a zajistili stavební povolení komplexní rekonstrukce Dělnického domu, kdy v současné době zajišťujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Se zahájením rekonstrukce počítáme počátkem roku 2019.

V rámci schválené projektové přípravy do konce letošního roku ještě plánujeme výběrová řízení na dodavatele projektové dokumentace k záměrům rekonstrukce chodníku na ul. Bělehradská od Dělnického domu k evangelickému hřbitovu včetně přestavby parkoviště před Dělnickým domem; odkanalizování objektu č. p. 698 a 714; opravu komunikací na ul. Bělěhradská – Jarní a rekonstrukci kanalizace na ul. Hornická.

Nadto jsme v rámci kapacitních možností zajistili nespočet drobnějších lokálních oprav v rámci běžné údržby bytového i nebytového fondu, rovněž tak infrastruktury obce.


 
Rok 2019
 

Na rok 2019 jsme navrhli provedení těchto investičních akcí, které schválilo Zastupitelstvo obce Albrechtice na svém zasedání dne 18. 9. 2018:
 • Rekonstrukce Dělnického domu
 • Sanace bytového domu Hornická 802 – 806
 • Oprava MK ul. Bělěhradská – Jarní
 • Odkanalizování objektu č. p. 698 a 714         
 • Rekonstrukce kanalizace ul. Hornická
 • Chodník ul. Hlavní (I. etapa)
 • Úprava zpevněné plochy u objektu č.p. 11 ul. Školní

Mimo uvedené plánujeme provádění standardních oprav infrastruktury, bytového i nebytového fondu a udržovacích prací.

Dále v příštím roce započneme schválenou projektovou přípravu investičních akcí na další období, a sice:

 
 • Parkoviště pro motorová vozidla na ul. Hornická 
 • Instalace klimatizace objekt č. p. 714
 • Archív, garáž a odstavné plochy u obecního úřadu
 • Řešení odvodnění objektu č. p. 501 ul. Kostelní
 • Výhybny na MK ul. Pardubická
 • Oprava MK ul. Školní 

Seznam plánovaných akcí však není konečný. V současné době disponujeme mnoha návrhy a koncepčními směry menšího i většího rozsahu, kam dále naši krásnou obec posunout a jakým způsobem ji dále rozvíjet. Aby jste si mohli udělat obrázek sami, přikládáme Vám v příloze ke stažení zpracovaný orientační plán investic a oprav, jenž uvažujeme realizovat v následujících letech (plán byl projednáván na zasedání ZO dne 18. 9. 2018).


Za krásnou a moderní obec
Investiční úsekPříloha:
PLÁN INVESTIC, OPRAV A PROJEKTOVÝCH PRACÍ PRO OBDOBÍ 2019 a násl.

 
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 1927x | Datum: 03.10.2018

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2020 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
 
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz

id datové schránky: tudbvzd

ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 12:30-17:00
Středa: 08:00-12:00 12:30-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158