Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 26. 9. 2022, svátek má Andrea.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

MILOSTIVÉ LÉTO PRO ROK 2021MILOSTIVÉ LÉTO – POSTUP:
 
  • Dlužník, který do vymezeného okruhu osob spadá, nejprve musí zjistit aktuální výši nesplacené jistiny, prostřednictvím žádosti exekutorovi. V této žádosti by rovněž měl dlužník informovat exekutora o tom, že chce využít Milostivé léto (doporučujeme uvést právní titul, tedy čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb.) a také informace, kde má být vyrozuměn (může být e-mail nebo sms, ale v případě časové rezervy doporučujeme využít prokazatelnější cestu).
  • Po vyčíslení jistiny ji musí uhradit na účet exekutorovi spolu s poplatkem 908,-Kč (na účet musí být tyto částky připsány v období od 28. 10. 2021 – 28. 1. 2022).
  • Exekutor je po té povinen vydat rozhodnutí osvobozující od placení zbytku dluhu. 
Shrnutí:
Žádost exekutorovi → vyčíslení původní jistiny → úhrada jistiny + 908,-Kč nákladů exekutora s připsáním na účet nejpozději 28. 1. 2022. 


Vysvětlivky:
Co je jistina – Jistina je původní dluh bez příslušenství (základní peněžní částka).  
 
 
 
 
 
 
Subjekty - oprávnění


a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek (obce, kraje), včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
c) státní příspěvková organizace, (Ředitelství silnic a dálnic, Národní technická knihovna, Bytová správa MV...)
d) státní fond, (Státní fond ŽP ČR, Státní fond rozvoje bydlení…)
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, (Fyzikální ústav AV, Knihovna AK…)
f) dobrovolný svazek obcí,
g) regionální rada regionu soudržnosti,
h) příspěvková organizace územního samosprávného celku, (Městská nemocnice Ostrava, Domovy seniorů zřízené městem, Dům dětí a mládeže, státní MŠ, ZŠ, SŠ, atd.)
i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, (Azylový dům Kladno)
k) státní podnik nebo národní podnik, (Česká pošta, Povodí Vltavy….)
l) zdravotní pojišťovna,
m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“) (Dopravní podniky měst, ČEZ…)
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 512x | Datum: 26.10.2021

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2022 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158