Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 26. 9. 2022, svátek má Andrea.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Organizace a spolky

Informační leták pro spolky stáhnete zde.

Kroužky pro děti, informace stáhnete zde.

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Albrechtice u Českého Těšína


Webové stránky: www.vcelari.com

První písemné zprávy o včelaření v obci Albrechtice nacházíme až ve 30. letech 20. století. Z ústních podání je však známo, že se včelařilo již mnohem dříve. První a přímá dochovaná písemná zpráva o naší obci pochází z roku 1447, kdy kníře Bolek zdědil po kněžně Offce mimo jiné i zemanskou ves Albrechtice, která tehdy již byla farností. V historických pramenech z tohoto období se objevují časté zmínky o chovu včel, jednalo se však o včelaření lesní (tzv. brtnictví). Bezpečně víme, že v době před 1. světovou válkou, se včelařilo na rolnických usedlostech, jako např. u Filipce, Pavlase, Szelonga, Zahraje atd.

TOUHA PO VLASTNÍM VČELAŘSKÉM SPOLKU ROSTLA

První včelařský spolek v Albrechticích byl založen na ustavující schůzi v neděli 11. února 1934. V této organizaci se sdružili nejen obyvatelé obce Albrechtice, ale i část Dolního Těrlicka a obce Stonava.  Při ustanovení měla organizace 17 členů a 110 včelstev.
Spolková činnost se zaměřovala i na výsatbu medonosnych stromů a keřů, z níchž některé dosud tvoří základ zeleně v obci. Byla vysázena řada líp, javorů a topolů.
Je možno říci, že ušlechtilé zájmy minulých i současných Albrechtických včelařů živě promlouvají i k dnešní postmoderní době.
Včelaření patří mezi málo oborů lidské činnosti, které svým působením nenarušují životní prostředí, ale jsou jeho indikátorem.

PŘEHLED PŘEDSEDŮ VČELAŘSKÉ ORGANIZACE:
Pavel Santarius 1934 - 1937
František Balvar 1937 - 1938
Rudolf Molinek 1938 - 1951
Karel Szelong 1952 - 1953
Augustin Kornas 1954 - 1985
Viktor Cielecki 1985 - 1999
Otto Firla 1999 - 2010
Vladislav Wrana 2010 - 2017
RNDr.Česlav Valošek 2017 - dosud

V současnosti má včelařská organizace 42 členů. Počty včelstev se pohybují okolo 280. V roce 2011 bylo přijato do organizace několik mladých včelařů. Tato skutečnost je pro včelaření v Albrechticích velice pozitivní!

FK Baník Albrechtice

Webové stránky: www.fkbanikalbrechtice.cz
Název klubu: FK Baník Albrechtice
Číslo klubu: 8030061
Adresa klubu: 735 43 Albrechtice, Osvobození 641
Telefon klubu: 723 502 906
E-mail klubu: info@fkbanikalbrechtice.cz
Rok založení: 1961
Dřívější názvy    klubu: Slovan Albrechtice, TJ Baník Su-Sto Albrechtice, TJ Baník 9. květen Stonava, TJ Baník 9. květen Albrechtice, TJ Důl 9. květen Albrechtice, FK Baník Albrechtice, REFOTAL Albrechtice s. r. o., FK Baník Albrechtice
Klubové barvy: Červená, bílá a modrá
Název stadionu: Stadion FK Baník
Kapacita stadionu:     cca 1500 (z toho 200 k sezení)
Mládežnických celků: 6

Sbor dobrovolných hasičů

Webové stránky: www.sdhalbrechtice.webnode.cz

Sbor dobrovolných hasičů má 52 členů, nad 18 let je 28 členů a tvoří z toho 24 členů i výjezdovou jednotku, která je zařazená do systému JPO3, od 15 do 18 let je 11 členů a do 15 let je 13 členů. Sbor dobrovolných hasičů - český, byl založen dne 14. 2. 1937. V současné době je starostou SDH Jan Konya a velitelem JSDHO Lumír Jablecký.

Albrechtičtí hasiči to nejsou jenom rutinní práce jako likvidace vos či shazování rampouchů. Jdou moderním směrem co se týče výbavy, absolvování kurzů, práci s mládeží a v neposlední řadě organizací hasičských soutěží.

Většina albrechtických hasičů absolvovala další dobrovolné kurzy, které je měly vybavit dostatečnými znalostmi a zkušenostmi z oboru ,,hasičiny“. Mezi tyto kurzy patří, v dnešní době aktuální, záchranářské práce při povodních a záchrana obyvatelstva na vodě, také nelze opomenout zdravotnické kurzy, které nositele opravňují fungovat jako plnohodnotný zdravotník, tyto kurzy byli realizované projektem MOST. Všichni plnoletí členové výjezdové jednotky jsou nositeli dýchací techniky, což se jim plně vyplatilo při nedávném požáru rodinného domu v Albrechticích.  

Práce s mládeží a sportovní družstva žen i mužů jsou albrechtickým hasičům kvalitní odpočinkovou základnou a příslibem udržení mladého a zdravého kolektivu. Převážně družstvo žen pilně trénuje. Trénink není vždy pro křehké dívky jednoduchý, nicméně pomalu začíná přinášet ovoce. Naděje hlavně vkládáme do domácí soutěže O Pohár starosty. Naopak kroužek mladých hasičů není tak náročný a spíše zábavnou formou učí děti základním předpokladům každého hasiče jakými jsou uzly, hadice, jak se chovat při požáru atd.

Záchranářské práce jsou oním cílem, kam albrechtičtí hasiči vkládají hodně úsilí. Každoroční reprezentace obce na Ralye Hamry a organizace vlastní Rallye Albrechtice je toho dobrým důkazem. V obou případech se jedná o velmi ojedinělé soutěže, které mají za úkol prověřit připravenost a zkušenost dobrovolných hasičů v řešení záchranářských prací. Ne vždy je jednoduché vyprostit člověka ze studny nebo poskytnou profesionální zdravotnickou pomoc s omezenými pomůckami. Tyto soutěže poskytují možnost vyzkoušet si takovéto situace a následně být ohodnocen profesionály na danou problematiku. Forma konzultací po ukončení jednotlivých úkolů má převážně vzdělávací charakter, kdy se účastníci dozví, co udělali špatně a jaké je optimální řešení.

Myslivecké sdružení Albrechtice-Sosny

Webové stránky: www.albrechtice-sosny.webnode.cz

Členové mysliveckého sdružení Albrechtice-Sosny vykonávají právo myslivosti v honitbě, která se nachází převážně v obci Albrechtice u Českého Těšína. V údolí pod Těrlickou přehradou, kterým protéká řeka Stonávka se nachází tato obec. Převážně na katasru obce na ploše 850 ha je honitba, ve které provozují právo myslivosti členové MS Albrectice-Sosny.V současné době má sdružení 20 členů, kteří jsou rozděleni do šesti úseků o které řádně pečují a dále zlepšují kvalitu životního prostředí zvěře, ostatních živočichů a rostlin. MS je jednou z organizovaných složek v obci a svou činností přispívá ke zlepšení společenského života obce a ostatních spoluobčanů. Pořádáním společensko-kulturních akcí také přispívá k propagaci české spolkové myslivosti. Členové MS chovají 8 lovecky upotřebitelných psů, někteří z nich jsou ještě "v plenkách", ale již brzy dorostou a složí některé ze zkoušek upotřebitelnosti. Tito pejskové nejsou jen nejlepší přátelé svých páníčků, ale využívají se i jako pomocníci při lovu, a také na ochranu zvěře.

PZKO

V roce 1947 byla v obci založena místní organizace PZKO, která patřila a dosud patří k nejaktivnějším spolkům v obci. Předsedkyně organizace PZKO je p. Helena Bubiková.

Český svaz zahrádkářů

Český svaz zahrádkářů byl založen v roce 1963. V současné době máme v obci dva svazy zahrádkářů a to: Nový Svět a Paseky. Za svaz zahrádkářů z Pasek vystupuje p. Petr Václavík a za Nový Svět p. Jaromír Szymon.


Rodina a škola


Webové stránky: www.ras-albrechtice.cz

V roce 1945 byla založena organizace SRPŠ, která se po roce 1989 transformovala na jinou - Rodina a škola. Tato organizace sdružuje rodiče, jejichž děti navštěvují ZŠ Albrechtice. Rodina s škola organizuje různé kulturní akce, např.: pro děti - radovánky (červen), pro rodiče - ples (únor). Předsedou je pan Marek Miech.

Macierz Szkolna

Také ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Albrechtice má svou organizaci nazvanou Macierz Szkolna. Rovněž pořádají nejrůznější kulturní programy pro své členy. Předseda: p. Mariola Nožička.

Spolek přátel Albrechtic

Dne 16. 2. 2015 byl v obci založen spolek přátel Albrechtic. Cílem toho spolku je pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí a činnosti, které budou směřovat k ochraně a tvorbě přírody a krajiny. Předsedkyní výboru spolku byla zvolena Helena Markovou. Ke dni 12. 5. 2015 byl spolek zapsán ve veřejném rejstříku.
Všechny informace o činnosti a akcích pořádaných spolkem najdete na facebookové stránce: https://www.facebook.com/groups/spolekpratelalbrechtic/.

TJ Albrechtice u Českého Těšína, z.s.

Webové stránky: http://www.tj-albrechtice.estranky.cz/

Tělovýchovná jednota byla založena v roce 1992. Výbor byl 7-mi členný a 3 členové revizní komise. Výbor se scházel pravidelně 1x za měsíc.

Před tímto datem probíhalo cvičení základní tělovýchovy pod hlavičkou TJ Baník 9. květen. V TJ byli zaevidování mladší a starší žáci, kteří cvičili na různém nářadí. Probíhalo rovněž cvičení žen. Na celostátní spartakiádu v roce 1985 se nacvičovala skladba žen. Po kontrole připravenosti cvičenek a výběru nejlepších se dostaly ženy z Albrechtic až na Strahov. Pak jsme začali cvičit s hudbou a různým náčiním, a takto cvičíme dodnes. Mužské složky hrály nohejbal a volejbal.

Od roku 2016 jsme zapsáni do spolkového rejstříku. Adresa je Obecní 186 Albrechtice.

V dnešní době máme 212 členů zaevidovaných pod ČUS a 170 členů zaevidovaných pod ČASP.

V současnosti jsou organizovaní v TJ žáci a žákyně, kteří nás reprezentují ve florbale, atletice, volejbale a SG.

Dále ženy, které cvičí s náčiním a ženy, které cvičí ZdrTV. Dále jsou v TV muži, kteří se věnují nohejbalu a rovněž máme družstvo mužů a žen ve volejbale.

Na valné hromadě v lednu 2017 byl zvolen nový 7-mi členný výbor a 3 členové revizní komise. Výbor se schází pravidelně 1x za měsíc. K dnešnímu dni máme 10 instruktorů a trenérů.

Předsedkyní byla zvolena Dagmar Pipreková a místopředsedou je Milan Klívar. Předsedou kontrolní komise je Petr Chudoba.

Cvičební hodiny probíhají v Základní škole Albrechtice
Pondělí malá tělocvična          17-18.00 Zdr.TV pod vedením Dagmar Piprekové
                                                                                                 Bronislavy Struhalové
                                                18-19.00 cvičení ml. žen          Karly Králové

Pondělí velká tělocvična         15.30-17.00 volejbal mládež  Milana Klívara
                                                17.00-20.00 volejbal mixy      Milana Klívara

Čtvrtek malá tělocvična          16.00-18.00 volejbal mládež   Milana Klívara
            velká tělocvična         16.00-19.00  nohejbal muži     Bohdana Matwijkova

Pátek velká tělocvična            18.00-20.00  volejbal mix Milana Klívara
          malá tělocvična             18.00- 20.00 volejbal mládež Milana Klívara

Bližší informace na tel. čísle: +420723 831 991

Plán akcí TJ Albrechtice, RCSPV Karviná a MsKASPV Ostrava a republiky naleztene zde.

 
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 17311x | Datum: 26.12.2014

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2022 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158