Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 22. 10. 2021, svátek má Sabina.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Rekonstrukce Dělnického domu

Dělnický dům v obci Albrechtice byl postaven 1908. Od svého vzniku byl centrem společenského a kulturního života v naší obci. Objekt prošel rukama několika vlastníků (podrobnosti jsou uvedeny v knize Albrechtice Olbrachcice) a postupně v něm byly prováděny různé stavební úpravy jak na jevišti, tak v sálu. Poslední rozsáhlejší úpravou pak byla přístavba dalšího traktu (část, kde byla kdysi diskotéka, dnes je v ní zřízena šatna a část slouží jako sklad).
Nyní, po více než 100 letech jeho existence, by se Dělnický dům mohl dočkat rozsáhlé – dá se říci komplexní – rekonstrukce od střechy po sklepy, včetně modernizace kuchyně.
 
V tomto volebním období byla zahájena příprava rekonstrukce. Protože se jedná o kulturní památku a celý návrh rekonstrukce musel být konzultován s památkáři, musí být objekt zrekonstruován tak, aby se hodnověrně podobal původní stavbě.
 
V únoru roku 2017 byli členové zastupitelstva na svém jednání seznámeni se zprávou o nevyhovujícím stavebně technickém stavu objektu a rozhodli o provedení rekonstrukce Dělnického domu ve variantě s funkčním mezipatrem (balkón v prostoru kavárny s výhledem do sálu). Obě navrhované varianty rekonstrukce, tzn. varianta bez mezipatra a varianta s mezipatrem a tedy s navýšením kapacity o 47 míst, byly zastupitelům promítnuty na pracovní schůzce za účasti zpracovatele studie  Ing. arch. Igora Kani. Tato schůzka předcházela jednání zastupitelstva, na kterém se rozhodlo o provedení rekonstrukce.
 
Rada obce Albrechtice uložila dne 13.4.2017 usnesením č. 61 společnosti Ing. arch. Igor Kaňa – ROGING zpracovat projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení a usnesením č. 64 dne 1.6.2017 schválila Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti mezi společností  Ing. arch. Igor Kaňa – ROGING a Obcí Albrechtice.

Cena díla činí 1.560.900,-Kč vč. DPH. Předmětem díla je příprava  projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení (zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších souhlasů pro stavební povolení) a projektová dokumentace pro výběrové řízení  na zhotovitele stavby.
Předpokládaná cena za celou rekonstrukci Dělnického domu činí desítky miliónu a bude zveřejněna až po výběrovém řízení na zhotovitele.
 
Otázka zajištění financování takto rozsáhle investiční akce je stále otevřena. O vývoji vás budeme prostřednictvím této komunikační cesty informovat.
                                                                                                         
Ing. Jarmila Ciupová, tajemnice     

Varianta A. bez balkónu - pohled do sáluVarianta B. s balkónem (schválená varianta) - pohled do sálu


Interiér sálu


Pohledy

Půdorys


 
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 3462x | Datum: 25.09.2018

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2021 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158