Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 13. 4. 2021, svátek má Aleš.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 12:30-17:00
Středa: 08:00-12:00 12:30-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Vážení spoluobčané


Vážení spoluobčané,

V této dnešní prapodivné době nás snad nemůže překvapit vůbec nic. Na sociálních sítích to platí dvojnásob. Společnost se rozdělila na dva a někdy na tři nebo i více táborů, které mezi sebou svádějí kruté názorové boje. Mezi hlavní zbraně patři urážky, lži a ničím nepodložené argumenty. Tolik na úvod.

Nyní stručně k anonymnímu letáku „Chemický průmysl v Albrechticích“

1. Soukromá firma Agro-eko prodala koncem roku 2019 firmě Rondo plast pozemek včetně staveb. Obec neměla s touto transakcí nic společného.

2. Rondo plast, švédská firma, která recykluje plast ve městě Ystad (50 tis. tun ročně), dále v Číně a USA požádala MŽP ČR o vydání stanoviska k provozování činnosti. 

3. Anonymní informace nazvaná „Chemický průmysl v Albrechticích“, kterou někdo po večerech roznášel do schránek rodinných domků, měla charakter poplašné zprávy. Oslovení občané se právem začali obávat. Současně zde kolovala podpisová akce – „ Žádost o projednání“

4. Obec, stavební úřad potažmo starosta a rada byli na FB osočování, že rozhodli tzv. „O nás bez nás“ a celá obec je nyní v „ohrožení“. Důrazně sdělujeme, že nikdo na obci nic neschválil ani nerozhodl. Na úřední desce byly k této záležitosti vyvěšeny informace v souladu s platnou legislativou. 

5. Povinností obce je kontrolovat aktivity všech firem v katastru Albrechtic. Ty musí splňovat požadavky týkající se stavebního zákona a příslušné legislativy. 

6. Anonymní letáky, které se sporadicky objevují v poštovních schránkách, opakovaně lživě informují naše občany o údajném ohrožení životního prostředí v naší obci. 

7. Recyklace plastů patří mezi vybrané aktivity všech ekologicky smýšlejících lidí. Není to ani skládkování ani spalování. Jedná se o zpracování naprosto čistých plastových odřezků, které vznikají při výrobě dílů pro automobilový průmysl. Dopad na životní prostředí je minimální, přičemž se zamezí výše uvedenému skládkování nebo případnému spalování a recyklované díly opětovně poslouží svému účelu.

8. V letáku zmiňované emise oxidu dusíku (NO2), polétavý prach i další znečisťující látky produkují rovněž rodinné domky při spalování tuhých paliv i plynu. Totéž platí pro kotelnu, která vytápí byty na sídlišti. Nikde však ani zdaleka nejsou překračovány povolené limity.

9. Přes naší obec projede denně v průměru 3 tisíce automobilů od Pacalůvky a 2 tisíce od Stonavy (informace z instalovaných radarů). Plánovaná jízda dvou až tří kamionů denně, ve směru od Pacalůvky a zpět mimo obydlenou část centra Albrechtic v kontextu současné úrovně dopravy tak nebude významným navýšením.

10. Lokací čtyř firem – AGK Steel Forming, DK Plant, SKY Paragliders a Rondo plast vzniká lokalita, která bude postupně poskytovat pracovní místa a v souladu s územním plánem přispívat k harmonickému rozvoji obce. 
Závěrem je nutno zdůraznit, že v dané lokalitě stávající hala Rondo plast projde proměnou ve smyslu technických požadavků v souladu s instalovanou technologií. Jak lze již dnes pozorovat, celý areál prochází postupnou estetizací, kterou provádějí všechny zmíněné firmy. Povinností obce je kontrolovat, zda veškeré aktivity všech zmíněných firem jsou v souladu se stanovisky vydanými nadřízenými orgány. Jakékoliv případné prohřešky budou patřičným způsobem řešeny. Jelikož se jedná o firmy, které mají svou historii, je tady zároveň předpokládaná záruka dobré spolupráce s obcí ku prospěchu všech našich občanů. 

Starosta a rada obce Albrechtice
 
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 210x | Datum: 05.03.2021

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2021 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 12:30-17:00
Středa: 08:00-12:00 12:30-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158