Domů Knihovna Spolky Úřední deska Informační tabule Tiskopisy Nalezení psi Územní plán Albrechtice
 
 Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice

tel. +420 596 428 448
tel. +420 596 428 455
id datové schránky: tudbvzd

 • Telefon Podatelna
  +420 595 170 637

 • Fax
  +420 596 428 477

  Stavební úřad
  Kostelní 501
  735 43 Albrechtice

 • Vedoucí stavebního úřadu
  +420 595 170 517

 • Stavební úřad
  +420 595 170 067

  Klapky jednotlivých oddělení naleznete zde

  e-mail: sekretariat@obecalbre... tajemnik@obecalbre...

  IČO: 297 429
  Bankovní spojení:
  ČS Karviná
  Číslo účtu:
  1721599329/0800
 •  


  ÚŘEDNÍ DNY
  Pondělí 8:00 - 12:00
  a 12:30-17:00

  Středa 8:00 - 12:00
  a 12:30-17:00


  PODATELNA
  Podatelna je v pátky pro veřejnost přístupná do 13:00 hod.

  Elektronický přístup do knižního katalogu
  Vážení spoluobčané, od měsíce listopadu můžete nahlížet do knižního katalogu obecní knihovny v Albrechticích prostřednictvím webových stránek www.albrechtice.knihovna.info. Po jejich zobrazení zvolte z nabídky v horním řádku ?Online katalog?. Zobrazí se formulář k přihlášení ? vepište podle požadavku ?Příjmení?, ?Jméno? a do políčka ?KOD? vepište číslo vaší průkazky. Nyní můžete nahlížet do vaší karty, prohlídnout si, jaké tituly máte zapůjčeny, kdy vyprší výpůjční doba nebo si můžete požadovaný titul objednat (po jeho vrácení do knihovny vám bude rezervován). Pokud kliknete v nabídce v horním řádku na ?Jednoduché hledání?, můžete podle nastavených podmínek vyhledávat, jaké knihy jsou v naší knihovně k dispozici. Ludmila Hajduová, knihovnice

  NAPIŠTE NÁM
  Žádáme občany, aby pro své dotazy, upozornění, případně žádosti o informace využívali přednostně e-mailové adresy jednotlivých úředníků, které jsou dostupné kliknutím na požadované oddělení v záložce "Obecní úřad" na levé horní liště.
  E-podatelna je určena pro podání oficiálních žádostí, případne zaslání dokumentů, které vyžadují přítomnost elektronického podpisu.

  Děkujeme


  BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU
  SLUŽBOU

  Z důvodu aktualizování seznamu zájemců o byty sdělujeme následující:

  Všichni občané, kteří mají zájem o byt v domě s pečovatelskou službou, nechť svou žádost každoročně obnoví na sociálním odboru OÚ, dveře č.4

  Všichni občané, kteří mají zájem o obecní byt, nechť svou žádost každoročně obnoví u tajemnice OÚ, dveře č.3


   


  epodatelna@obecalbre...
  Abivia.cz
  Zastupitelstvo obce Albrechtice pro volební období 2010 - 2014
  Dolní řada zleva: Ing. Jindřich Feber, Mgr.Pavla Martinková, Ing. Vladislav Šipula (starosta), Juraj Legindi (místostarosta), MUDr.Stanislav Kowalski
  Horní řada zleva: Ing.arch. Petr Kalina, Zdeňka Greńová, Martin Šipula, Monika Palowská, RNDr. Adam Bojko, Ing. Jaromír Pawlas, Ing. Andrzej Santarius, Helena Bubíková, Ing. Marek Chodura, Ondřej Wygrys

  Zastupitelstvo obce Albrechtice zvolilo na ustavujícím zasedání dne 8.11.2010

  Starostu: Ing. Vladislav Šipula
  Místostarostu: Juraj Legindi

  Členy Rady obce Albrechtice: Mgr. Pavla Martinková
   MUDr. Stanislav Kowalski
   Ing. Jindřich Feber

  Předsedu
  finančního výboru: RNDr. Adam Bojko
  kontrolního výboru: Ing. Marek Chodura
  výboru pro národnostní menšiny: Ondřej Wygrys


  Rada obce Albrechtice zvolila na schůzi dne 18.11.2010

  Předsedy a členy

  komise SPOZ

  předseda: Bubíková Helena
  členové: Blažková Jana
   Chlupová Vlasta
   Chodurová Věra
   Palowská Marcela
   Rzymanková Andrea
   Santariusová Kristina
   Szewieczková Žofie
   Uvírová Dagmar


  komise životního prostředí

  předseda: Ing. Santarius Andrzej
  členové: Milerski Brunon
   Mrózková Janina
   Wojkowski Martin
   Bc. Zahraj Petr


  komise sociální a zdravotní

  předseda: Palowská Monika
  členové: Grešáková Alena
   Jablecká Danuta
   Jedlinská Libuše
   Mgr. Kalinová Eva
   MUDr. Machandrová Lýdie
   MUDr. Monczková Barbara


  komise rozvoje a podnikání

  předseda: Ing.arch. Kalina Petr
  členové: Ing. Hudeczek Mečislav, Ph.D.
   Ing. Ježowicz Aleksander
   Ing. Kruczek Vladimír
   Ing. Molenda Vladislav
   Svoboda Karel
   RNDr. Valošek Česlav
   Vodička Petr
   Mgr. Waloszek Václav


  komise školské a kulturní

  předseda: Šipula Martin
  členové: Delong Silvestr
   Konya Jan
   Mgr. Kowalczyková Jiřina
   Nožičková Mariola
   Pipreková Dagmar
   Sikorová Bernadetta


  komise bytové

  předseda: Ing. Pawlas Jaromír
  členové: Ing. Kloza Marek
   Kornas Alois
   Nožička David
   Starzyková Monika


  redakční rady

  předseda: Ing. Vladislav Šipula
  členové: Juraj Legindi
   Ing. Jindřich Feber
   MUDr. Stanislav Kowalski
   Mgr. Pavla Martinková
   Zuzana Macurová
  Zastupitelstvo obce Albrechtice zvolilo na 1. zasedání dne 14.12.2010

  členy

  finančního výboru: Cielecki Karel
   Greńová Zdeňka
   Jančarová Šárka
   Palowski Zbyhněv


  kontrolního výboru: Ing. Budjač Albín
   Kobza František
   Ing. Kruczek Vladimír
   Stadtherr Jan


  výboru pro národnostní menšiny: Burek Bronislav


  rectangle 180x150
    hledej firmu nebo produkt     
       
  Navštivte naši fotogalerii, kde najdete nejkrásnější zákoutí Albrechtic.

    fotogalerie
  + Státní správa
  + Senát Parlamentu ČR
  + Pražský hrad
  + Úřad vlády České republiky
  + Krajský úřad MSK

  + Ministerstva ČR

  + Jízdní řády
  + ODIS ODIS je dopravní systém zahrnující linky příměstské i městské dopravy a železnici. Jeho hlavním charakteristickým znakem je jednotný přestupní tarifní systém, umožňující uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce.
  + Výluky na tratích
  + Doprava v Havířově
  + Telefonní seznam
  + Připojení k Internetu