Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 19. 7. 2024, svátek má Čeněk.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Historie obce

Z historie obce Albrechtice    Historie obce
 
Nejstarší období obce je dosud zahaleno rouškou tajemství. Nepodařilo se najít písemný doklad, z něhož by byl patrný rok založení obce, jak tomu bývá u jiných obcí i měst. První faktická písemná zpráva pochází až z r. 1447, v níž jsou Albrechtice označeny jako zemanská ves. L. Hosák ve svých Místopisných přehledech uvádí, že název Albrechtice je možno klást do souvislosti s příjmením Albrechta, podkomořího těšínského knížectví, který po r. 1322 vystupoval jako svědek v soudních protokolech.
     Nálezy kamenné industrie z Albrechtic svědčí o osídlení tohoto území již v mladší době kamenné. Náhodný nález úlomků keramiky z doby hradištní byl podnětem k záchannému archeologickému průzkumu obce v 70. a začátku 80. let tohoto století. Výsledky průzkumu svědčí jednoznačně o tom, že Albrechtice lze označit jako pozdně středověkou hradištní osadu.

Významnější historická data o obci:
 

3000 let před Kristem - z tohoto období je kamenné kladivo, nalezené při zemních pracích v severní části obce, spolu s jinými pazourkovými nástroji, škrabkami a čepelkami.
9. století našeho letopočtu - hrnčířská pec, nalezená v aluviální nivě Stonávky, asi 200 m jižně od hřiště TJ Baník.
12. a 13. století - z té doby pochází většina keramických střepů, nalezených v osadě Zámostí.
14. století - keramické střepy z průzkumu na Důlském.
1322 - písemná zpráva o podkomořím těšínského knížectví Albrechtovi, ke kterému je možno vztahovat název obce.
1447 - kníže Bolek zdědil po kněžně Offce mimo jiné i zemanskou ves Albrechtice, která v té době byla již farností.
1572 - maršálek Těšínského knížectví Mikoláš Karvinský prodal obec Albrechtice knězi Benkovskému a tento pak Larischovi ze Lhoty.
1654 - odebráním kostelů protestantům a posláním do vyhnanství pokrokových kněží začíná na Těšínsku nástup protireformace. (V Albrechticích 26.3.1654)
1766 - z této dovy je dřevěný římskokatolický kostel, současně chráněná památka lidové architektury.
1828 - rozbourání staré dřevěné školy v centru obce a postavení vedle ní nové zděné (současná polská škola), která byla majetkem katolické církve. Dle kronikářských záznamů se zde za vlády Marie Terezie a Josefa II. vyučovalo také jazykem moravským.
1840 - z této doby jsou objekty zemědělské farmy na Důlském.
1844 - postavena zděná kaple v osadě Pacalůvka, která je chráněna památkovým úřadem.
1849 - zřízen hřbitov č. 2 - evangelického a. v.
1861 - postavení školy čp.88, nové evangelické školy s pol. jazykem vyučovacím patřící této církvi.
1885 - postavení budovy, stodoly a chléva statku Bělehrad.
1908 - založen polský spolek dobrovolných hasičů.
1908 - v centru obce postaven Dělnický dům.
1913 - do provozu byla uvedena železniční trať přes Albrechtice.
1923 - stavba budovy české obecné školy v místech současného obecního úřadu.
1938 - dostavěn nový římskokatolický kostel v centru obce.
          - obsazení obce polskou armádou v rámci anexe Těšínska.
1939 - 1.9. okupace obce německou armádou.
1945 - 3.5. osvobození obce sovětskou armádou.
1947 - založení místní organizace PZKO.
1948 - vystavěn evangelický kostel a. v.
1949 - 1.3. zanikl okres Fryštát a Albrechtice připadly okresu v Českém Těšíně.
1950 - vznik místní organizace Českého svazu myslivců.
1955 - 2.1. byl zřízen poštovní úřad.
1957 - stavba dvoukolejné železniční trati z Albrechtic do Havířova.
1960 - při reorganizaci územní správy připadly Albrechtice okresu Karviná.
          - v obci vznikla stálá ordinace zubního a praktického lékaře.
1963 - adaptace železniční vlečky Ingstavu v Rakovci na obalovnu silniční drtě.
        - vznik místní organizace Čes. svazu zahradkářů
1964 - přehrada na Stonávce je dána do provozu.
1965 - místní JZD sloučeno se státním statkem.
1969 - firma Svit zřídila v obci provozovny na šití svršků obuvi.
1973 - dostavěn kravín (karuselový) na farmě Bělehrad.
1975 - uvedena do provozu hasičská zbrojnice.
          - dokončena stavba vedení VN 400 kV.
1980 - dokončena výstavba panelového sídliště (300 byt. jednotek).
1981-2 - stavba čističky odpadních vod poblíž nádraží
           - stavba silničního mostu na Stonávce v osadě Zámostí.
1982 - do provozu byla dána správní budova u státního statku.
1984 - zprovoznění nového nákupního střediska v centru obce.
1986 - otevření nové základní školy.
1988 - uvedení do provozu nového zdravotního střediska.
1989 - dokončení adaptace budovy bývalé školy na úřadovnu obecního úřadu.
1992 - dokončení I. etapy plynofikace obce (centrum obce).
        - dokončena výstavba a rekonstrukce budovy MŠ.
1993 - otevření nové budovy pošty, spořitelny a zprovoznění nové digitální telefonní ústředny.

 
 
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 14121x | Datum: 21.08.2014

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2024 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158