Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 15. 6. 2024, svátek má Vít.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Plán odpadového hospodářství 2017 - 2021

         Plán odpadového hospodářství 2017 - 2021

          Na základě naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu, zpracovává v samostatné působnosti plán odpadového hospodářství (dále také „POH“) pro odpady, které produkuje, a odpady, se kterými nakládá) si obec Albrechtice nechala vypracovat Plán odpadového hospodářství obce pro období pěti let – na období 2017 – 2021.

          POH obce Albrechtice byl zpracován na základě smlouvy mezi Svazkem měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) a zpracovatelem Ing. Petrem Šulcem ze společnosti enviroDESiGN, IČ: 15294668, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5, jako dílčí část dokumentu pro optimalizaci odpadového hospodářství devíti obcí, které jsou součástí SMOOK.

          POH je strategický dokument pro odpadové hospodářství obce, vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, zvyšování podílu úpravy vznikajících odpadů s následným využitím (recyklací) takto upravených odpadů a optimalizace nakládání s odpady při všech činnostech obce. Skládá se z části analytické, závazné a směrné a musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami.

          Účelem POH je, v souladu s POH ČR a POH MSK, stanovit: výhled pro systém odpadového hospodářství obce Albrechtice na období 5 let, cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání se vznikajícími odpady, opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje, podmínky pro realizaci navrženého systému OH původce, způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH obce Albrechtice. POH má působnost pro celé správní území obce a jeho platnost je stanovena na období 5 let.

          Plán odpadového hospodářství byl schválen Zastupitelstvem obce Albrechtice na 18. zasedání, bod 6, dne 26. 9. 2017.

Plán odpadového hospodářství si můžete stáhnout zde: 


 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 6615x | Datum: 29.09.2017

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2024 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158