Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 14. 6. 2024, svátek má Roland.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

HZS MSK - Nebezpečí požárů v domácnostech

Nebezpečí požárů v domácnostech aneb aby doma nehořelo
V domácnostech v současné době trávíme mnohem více času, než jsme možná byli zvyklí. Děti a studenti se místo v lavicích ve škole učí z prostoru svého pokoje a spousta lidí pracuje z domova. Často dochází k tomu, že se staráme o více věcí najednou, vaříme oběd a zároveň kontrolujeme výuku svých dětí, telefonujeme s kolegou, přebíháme z místnosti do místnosti aj. Přitom se nám může stát, že na něco zapomeneme. Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí mimo jiné i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku požáru. Argumenty typu „Bydlím tady 20 let a žádný požár jsem tu nezažil.“ a „Dělám to tak odjakživa a nikdy se mi nic nestalo.“, nejsou zárukou toho, že k požáru nemůže dojít. V domácnostech se nachází spousta předmětů, které obsahují hořlavé látky (pohovky, nábytek aj.) a velké množství elektrických spotřebičů (mobily, televize, počítače aj.), které mohou přispívat ke vzniku či šíření případného požáru.
Jedním z nejrizikovějších míst v naší domácnosti je kuchyň. Nachází se v ní velké množství zařízení a spotřebičů, jež běžně používáme, a které jsou potenciální příčinou vzniku požárů. Zejména pokud tato zařízení necháme bez dozoru či nedodržujeme bezpečnostní pokyny a návody. V žádném případě bychom neměli ponechávat bez dozoru vařící se jídlo na sporáku, toustovače, rychlovarné konvice, fritovací hrnce aj. a také umísťovat hořlavé předměty v blízko otevřeného ohně nebo horkého povrchu. Velké množství požárů v domácnostech souvisí právě s vařením, kdy často zapomeneme, že jsme na sporáku nechali vařit jídlo, a ponecháme kuchyň bez dozoru. To pak následně může vést ke vzniku požáru.
V dalších místnostech naší domácnosti (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj aj.) bychom neměli umisťovat zapálené svíčky na hořlavý poklad a nechávat je bez dozoru. Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů či jiných nádob dbejme na jejich dokonalé uhašení. Pozor bychom si měli dát rovněž na dodržování bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných spotřebičů, například při ustavování nábytku nebo sušení oděvů. Působením tepla může dojít k jejich vznícení.
Další místem, kde může také docházet ke vzniku požáru, jsou balkony a lodžie, zejména pokud jsou na nich skladovány hořlavé materiály. Mysleme na to, že balkon nebo lodžie není skladiště, a tento prostor není určen k odkládání nepotřebných věcí z naší domácnosti. Nedopalek, který může zabloudit na balkon či lodžii z patra nad vámi, nebo odpálená zábavní pyrotechnika, mohou způsobit požár.
 
Rady pro předcházení vzniku požárů:
V případě, že začne na sporáku hořet hrnec, tak je potřeba vypnout sporák, resp. plotýnky a hrnec přikryjte pokličkou nebo navlhčenou utěrkou. Nikdy do hrnce nelijte vodu!
Neponechávejte zápalky, zapalovače a svíčky v dosahu dětí.
Před ochodem z domova nezapomeňte zkontrolovat, zda je vypnutý sporák a jsou zhasnutá světla, uhašené svíčky a cigarety, a také zkontrolujte, zda neuniká někde plyn či voda.
Preventivně se vyplatí pravidelně nechávat překontrolovat technický stav spotřebičů.
Dodržujte pokyny a návody výrobce k použití spotřebičů a zařízení, zejména pokud se nepoužívají, tak je vypojte ze zásuvky.
Pravidelně nechávejte zkontrolovat stav elektrických rozvodů a plynoinstalace v domácnosti příslušnou odborně způsobilou osobou.
Neprovádět neodborné zásahy do elektroinstalace a plynoinstalce.
Dodržujte zásady bezpečnosti práce při manipulaci s hořlavými kapalinami či jinými hořlavými látkami, při svařování, řezání a jiných činnostech.
Pravidelně kontrolujte a čistěte spalinové cesty, resp. komíny (minimální intervaly jsou stanoveny ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty).
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 1922x | Datum: 16.04.2021

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2024 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158