Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 19. 7. 2024, svátek má Čeněk.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Současnost obce

   Současnost obce
 
     A L B R E CH T I C E, okres Karviná - tak zní správně současné označení obce, která leží na severním úpatí Těšínské pahorkatiny, 8 km jižně od Karviné, v malebném údolí, kterým protéká řeka Stonávka se svým pravostranným přítokem Chotěbuzkou. Průměrná nadmořská výška obce je 260 - 280 m. Obec Albrechtice zaujímá rozlohu 12,69 km² a jejími součástmi jsou: Červenky, Pacalůvka, Pardubice, Paseky, Zadky, Zámostí a Bažantnice. V současné době zde žije téměř 4.000 obyvatel. Nejvýše položený bod, tzv. Pastuchovský kopec, má nadmořskou výšku 324 m. Nejníže položený bod 246 m nad mořem, se nachází v severní části obce, v místě, kde řeka Stonávka opouští katastr Albrechtic.
    
Nejstarší dochovanou budovou v obci je dřevěný barokní římskokatolický kostelík sv. Petra a Pavla z r. 1766., stojící v areálu hřbitova. Jméno stavitele kostela není známo, mohl jím však být tesařský mistr Josef Glombek, který postavil v roce 1779  velmi podobný kostel ve Stonavě. V současné době je chráněnou památkou lidové architektury, která se příležitostně využívá k bohoslužebným účelům a krátkým kulturním vystoupením žáků škol. V roce 2008, po rozsáhlé rekonstrukci financované z prostředků státní dotace, získal kostelík "staronovou tvář". Nedílnou součástí kostela je i dřevěný  kříž vysoký 4 m, na kterém se zub času také podepsal, a proto proběhla jeho výměna za nový kříž z dubu. K dalším chráněným památkám v Albrechticích patří zděná kaplička z r. 1844 v osadě Pacalůvka, Dělnický dům z r. 1908 a Boží muka u silnice, východně od nového sídliště. Poslední dva dřevěné domy zanikly počátkem 70. let 20 stol., ale dochovalo se několik dřevěných větrných mlýnů. Dělnický dům byl a je centrem kulturního a společenského dění v obci. Konají se zde divadelní představení, besedy, plesy a zábavy. O výstavbu se postaralo Spotřební družstvo dělníků a rolníků ve Stonavě. Z roku 1947 jsou nástěnné malby v sále Dělnického domu představující hrady, zimní krajinu a žně. Na stropě je vyobrazena patronka horníků Svatá Barbora. Autorem maleb je F. Chlebik. V roce 2008 se konaly slavnosti u příležitosti 100. výročí existence Dělnického domu. Nejstarší zděnou stavbou v obci je budova Základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím postavená v roce 1828. Do roku 1856 to byla jediná škola v Albrechticích. K nejstarším budovám patří také zemědělské budovy na Důlském z roku 1840 a zemědělský objekt Bělehrad z roku 1855. V roce 1923 byla postavena nová budova české školy, sídlo nynějšího obecního úřadu. K dalším pamětihodnostem obce patří římsko-katolický kostel Petra a Pavla z roku 1938. Od sedmdesátých let byly v obci postaveny: bytovka, smuteční síň, most přes řeku Stonávku, nová mateřská škola, nákupní středisko, zdravotní středisko, nová pošta, Dům s pečovatelskou službou, nová hasičská zbrojnice, pro fotbalisty zatravněné hřiště, stavba tribuny a šaten. Vesnický ráz obce Albrechtice byl změněn v 50. a 80. letech výstavbou sídlišť. V roce 1986 byl slavnostně zahájen provoz nové 18-ti třídní základní školy, jejíž výstavba trvala tři roky. Během letních prázdnin v roce 2005 byla budova školy kompletně rekonstruována (byla vybudována vzduchotechnika v kuchyni, vyměněna okna, upraveno vytápění, provedeno zateplení budovy, škola dostala novou fasádu). Nově byla vybudována také venkovní sportoviště s umělými povrchy.

I když se obec nachází v oblasti těžkého průmyslu (karvinské doly), zůstala zde zachována překrásná přírodní zákoutí. Přírodními zajímavostmi jsou bludné balvany, připomínající činnost ledovce, výchozy vyvřelého těšinitu a pikritu (v osadě Zámostí, na Červenkách a Pardubicích) a stoleté duby v osadě Pardubice, na Bartošůvce a u restaurace Pamol v centru obce. V roce 1993 byla údolní niva řeky Stonávky vyhlášena chráněným přírodním prvkem "Meandry řeky Stonávky".
     K rekreačním účelům se občanům obce nabízí Těrlická přehrada s množstvím rekreačních zařízení, možností rybolovu a středisky pro vodní sporty. K turistickým účelům lze využívat okolních lesů, které zaujímají rozlohu kolem 320 ha (25,4 % celkové rozlohy obce).
     V současné době je obec Albrechtice napojena na turistické trasy a patří mezi atraktivní oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko. Turistická trasa vede středem obce Albrechtice. Místem pro pořádání různých kulturních akcí je již zmíněný Dělnický dům a také areál Zámostí, který rovněž slouží k zábavě a odpočinku. V letních měsících se zde konají např. radovánky, srnčí hody, pouť aj.

   
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 15042x | Datum: 22.08.2014

Přehled dalších článků

Zobrazeno:3734x

Zobrazeno:3669x

Zobrazeno:3533x

Zobrazeno:3851x

Zobrazeno:3838x

Zobrazeno:3451x

Copyright © 2014 - 2024 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158