Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 28. 9. 2021, svátek má Václav, Den české státnosti.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Právní předpisy obce Albrechtice

Poslední aktualizace: 13.09.2021

Právní předpisy obce lze rozdělit do dvou větších skupin, kterými jsou obecně závazné vyhlášky obce a nařízení obce. Ačkoliv se jedná o pojmově a formálně rozdílné instituty právních předpisů, jejich společným jmenovatelem je zejména snaha o co nejvhodnější a nejefektivnější úpravu a aplikaci práva v návaznosti na místní podmínky a prostředí obce, avšak vždy v souladu nebo na základě a v mezích zákona. Všechny platné i zrušené právní předpisy obce jsou k nahlédnutí na sekretariátu OÚ v Albrechticích.

OZV č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich majitelů

Schváleno dne: 10.12.2019 | Účinnost od: 01.01.2020 | Velikost: 558 kB

OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů

Schváleno dne: 10.12.2019 | Účinnost od: 01.01.2020 | Velikost: 1,271 kB

OZV č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Schváleno dne: 10.12.2019 | Účinnost od: 01.01.2020 | Velikost: 1,779 kB

Nařízení č. 1/2016 kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje

Schváleno dne: 09.06.2016 | Účinnost od: 01.07.2016 | Velikost: 306 kB

OZV č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování na území obce Albrechtice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování na území obce Albrechtice

Schváleno dne: 23.09.2014 | Účinnost od: 09.10.2014 | Velikost: 191 kB

OZV č. 1/2013 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Schváleno dne: 17.09.2013 | Účinnost od: 01.11.2013 | Velikost: 47 kB

OZV č. 4/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Albrechtice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Albrechtice

Schváleno dne: 18.12.2012 | Účinnost od: 03.01.2013 | Velikost: 35 kB

OZV č. 2/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému ze dne 13.12.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému ze dne 13.12.2011

Schváleno dne: 18.09.2012 | Účinnost od: 04.10.2012 | Velikost: 36 kB

OZV č. 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 o dočasné stavební uzávěře ze dne 19.2.1996 Obecně závazná vyhláška č. 6/1998 Obecně závazná vyhláška č.16 o regulativech územního rozvoje obce Albrechtice ze dne 21.9.1998, Obecně závazná vyhláška č.1/1999 o dočasné stavební uzávěře ze dne 22.3.1999, Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o závazné části změny č.1 územního plánu obce Albrechtice ze dne 12.10.2004, Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o závazné části změny č.2 územního plánu obce Albrechtice ze dne 10.10.2006 a Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, o závazné části změny č.3 územního plánu obce Albrechtice ze dne 10.10.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 o dočasné stavební uzávěře ze dne 19.2.1996 Obecně závazná vyhláška č. 6/1998 Obecně závazná vyhláška č.16 o regulativech územního rozvoje obce Albrechtice ze dne 21.9.1998, Obecně závazná vyhláška č.1/1999 o dočasné stavební uzávěře ze dne 22.3.1999, Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o závazné části změny č.1 územního plánu obce Albrechtice ze dne 12.10.2004, Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o závazné části změny č.2 územního plánu obce Albrechtice ze dne 10.10.2006 a Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, o závazné části změny č.3 územního plánu obce Albrechtice ze dne 10.10.2006

Schváleno dne: 28.02.2012 | Účinnost od: 15.03.2012 | Velikost: 35 kB

OZV č. 4/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 01/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Albrechtice ze dne 1.2.2000, OZV obce Albrechtice č.05/2000, kterou se mění vyhláška č.01/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Albrechtice, vydaná Obecním zastupitelstvem Albrechtice dne 1.února 2000, ze dne 13.6.2000 Obecně závazná vyhláška č. 01/2001, kterou se mění vyhláška č. 01/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Albrechtice, vydaná Obecním zastupitelstvem Albrechtice dne 1.2.2000,ze dne 5.6.2001 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 01/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Albrechtice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2000 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2001, ze dne 2.3.2004

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 01/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Albrechtice ze dne 1.2.2000, OZV obce Albrechtice č.05/2000, kterou se mění vyhláška č.01/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Albrechtice, vydaná Obecním zastupitelstvem Albrechtice dne 1.února 2000, ze dne 13.6.2000 Obecně závazná vyhláška č. 01/2001, kterou se mění vyhláška č. 01/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Albrechtice, vydaná Obecním zastupitelstvem Albrechtice dne 1.2.2000,ze dne 5.6.2001 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 01/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Albrechtice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2000 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2001, ze dne 2.3.2004

Schváleno dne: 14.09.2010 | Účinnost od: 01.10.2010 | Velikost: 35 kB

OZV č. 2/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška o úhradě stočného ze dne 21.6.1994

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška o úhradě stočného ze dne 21.6.1994

Schváleno dne: 15.06.2010 | Účinnost od: 01.07.2010 | Velikost: 28 kB

OZV č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Albrechtice

Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Albrechtice

Schváleno dne: 15.06.2010 | Účinnost od: 01.07.2010 | Velikost: 56 kB

Nařízení obce č.1/2010 o zrušení obecně závazné vyhlášky o vydání cenové mapy pozemků obce Albrechtice a o zrušení vyhlášky Rady obce Albrechtice ze dne 13.6.1994, kterou se vydává cenová mapa pozemků obce Albrechtice

Nařízení obce Albrechtice č.1/2010 o zrušení obecně závazné vyhlášky o vydání cenové mapy pozemků obce Albrechtice a o zrušení vyhlášky Rady obce Albrechtice ze dne 13.6.1994, kterou se vydává cenová mapa pozemků obce Albrechtice

Schváleno dne: 27.05.2010 | Účinnost od: 01.07.2010 | Velikost: 28 kB

OZV č. 2/2006, kterou se vydává požární řád Obce Albrechtice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se vydává požární řád Obce Albrechtice

Schváleno dne: 09.05.2006 | Účinnost od: 25.05.2006 | Velikost: 58 kB

OZV č. 4/2005, kterou se zrušuje vyhláška obce Albrechtice č. 3/1991 o udržování a ochraně veřejné zeleně a veřejných prostranství na území obce Albrechtice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se zrušuje vyhláška obce Albrechtice č. 3/1991 o udržování a ochraně veřejné zeleně a veřejných prostranství na území obce Albrechtice

Schváleno dne: 20.12.2005 | Účinnost od: 05.01.2006 | Velikost: 238 kB

OZV č. 5/2004, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č. 2/2001 ze dne 28.8.2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách a Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 ze dne 11.12.2001, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č. 2/2001 ze dne 28.8.2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách a Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 ze dne 11.12.2001, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

Schváleno dne: 14.12.2004 | Účinnost od: 31.12.2004 | Velikost: 349 kB

OZV č. 5/1994 - Dodatek obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu, kterým se násobí základ daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška č. 5/1994 - Dodatek obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu, kterým se násobí základ daně z nemovitosti

Schváleno dne: 14.11.1994 | Účinnost od: 01.12.1994 | Velikost: 357 kB

OZV č. 3/1992 - Statut o Obecní policii v Albrechticích

Obecně závazná vyhláška č. 3/1992 - Statut o Obecní policii v Albrechticích

Schváleno dne: 25.06.1992 | Účinnost od: 01.01.1993 | Velikost: 35 kB

OZV č. 1/1992 o obecní policii

Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 o obecní policii

Schváleno dne: 00.00.0000 | Účinnost od: 00.00.0000 | Velikost: 22 kB

Celkem dokumentů: 25

[1] 2

Copyright © 2014 - 2021 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158