Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 19. 7. 2024, svátek má Čeněk.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Právní předpisy obce Albrechtice

Poslední aktualizace: 13.12.2023

Právní předpisy obce lze rozdělit do dvou větších skupin, kterými jsou obecně závazné vyhlášky obce a nařízení obce. Ačkoliv se jedná o pojmově a formálně rozdílné instituty právních předpisů, jejich společným jmenovatelem je zejména snaha o co nejvhodnější a nejefektivnější úpravu a aplikaci práva v návaznosti na místní podmínky a prostředí obce, avšak vždy v souladu nebo na základě a v mezích zákona. Všechny platné i zrušené právní předpisy obce jsou k nahlédnutí na sekretariátu OÚ v Albrechticích.

Přihlášení do Sbírky právních předpisů: https://sbirkapp.gov.cz/

OZV č. 2/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška o úhradě stočného ze dne 21.6.1994

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška o úhradě stočného ze dne 21.6.1994

Schváleno dne: 15.06.2010 | Účinnost od: 01.07.2010 | Velikost: 28 kB

OZV č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Albrechtice

Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Albrechtice

Schváleno dne: 15.06.2010 | Účinnost od: 01.07.2010 | Velikost: 56 kB

Nařízení obce č.1/2010 o zrušení obecně závazné vyhlášky o vydání cenové mapy pozemků obce Albrechtice a o zrušení vyhlášky Rady obce Albrechtice ze dne 13.6.1994, kterou se vydává cenová mapa pozemků obce Albrechtice

Nařízení obce Albrechtice č.1/2010 o zrušení obecně závazné vyhlášky o vydání cenové mapy pozemků obce Albrechtice a o zrušení vyhlášky Rady obce Albrechtice ze dne 13.6.1994, kterou se vydává cenová mapa pozemků obce Albrechtice

Schváleno dne: 27.05.2010 | Účinnost od: 01.07.2010 | Velikost: 28 kB

OZV č. 2/2006, kterou se vydává požární řád Obce Albrechtice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se vydává požární řád Obce Albrechtice

Schváleno dne: 09.05.2006 | Účinnost od: 25.05.2006 | Velikost: 58 kB

OZV č. 4/2005, kterou se zrušuje vyhláška obce Albrechtice č. 3/1991 o udržování a ochraně veřejné zeleně a veřejných prostranství na území obce Albrechtice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se zrušuje vyhláška obce Albrechtice č. 3/1991 o udržování a ochraně veřejné zeleně a veřejných prostranství na území obce Albrechtice

Schváleno dne: 20.12.2005 | Účinnost od: 05.01.2006 | Velikost: 238 kB

OZV č. 5/2004, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č. 2/2001 ze dne 28.8.2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách a Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 ze dne 11.12.2001, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Albrechtice č. 2/2001 ze dne 28.8.2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách a Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 ze dne 11.12.2001, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

Schváleno dne: 14.12.2004 | Účinnost od: 31.12.2004 | Velikost: 349 kB

OZV č. 5/1994 - Dodatek obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu, kterým se násobí základ daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška č. 5/1994 - Dodatek obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu, kterým se násobí základ daně z nemovitosti

Schváleno dne: 14.11.1994 | Účinnost od: 01.12.1994 | Velikost: 357 kB

OZV č. 3/1992 - Statut o Obecní policii v Albrechticích

Obecně závazná vyhláška č. 3/1992 - Statut o Obecní policii v Albrechticích

Schváleno dne: 25.06.1992 | Účinnost od: 01.01.1993 | Velikost: 35 kB

OZV č. 1/1992 o obecní policii

Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 o obecní policii

Schváleno dne: 00.00.0000 | Účinnost od: 00.00.0000 | Velikost: 22 kB

OZV č. 1/1993 o dani z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 1/1993 o dani z nemovitostí

Schváleno dne: 00.00.0000 | Účinnost od: 01.01.1993 | Velikost: 1,635 kB

Celkem dokumentů: 34

1 [2]

Copyright © 2014 - 2024 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158